Winkelwagen

winkelwagentje

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Lamphen Groothandel in hondensnacks hecht waarde aan het beschermen van de privacy.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de Lamphen Groothandel in hondensnacks webshop, te weten www.ladievo.nl , en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik.
Door het gebruik van onze website maak je kenbaar dat je akkoord gaat met de behandeling van jouw gegevens zoals deze in deze verklaring worden beschreven.

Privacyverklaring Lamphen Groothandel in Hondensnacks

Via onze webshop worden privacygevoelige gegevens oftewel persoons en bedrijfsgegevens verwerkt.
Lamphen Groothandel in Hondensnacks acht een zorgvuldige omgang met persoons en bedrijfsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoons en bedrijfsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoons en bedrijfsgegevens beperken tot alleen de persoons en bedrijfsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoons en bedrijfsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoons en bedrijfsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoons en bedrijfsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoons en bedrijfsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Lamphen Groothandel in Hondensnacks, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoons en bedrijfsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21-03-2023.

Gebruik van persoons en bedrijfsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u.
Dat kunnen persoons en bedrijfsgegevens zijn.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoons en bedrijfsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
• NAW gegevens
• Bedrijfsgegevens
• Telefoonnummer
• Factuuradres
• Emailadres
• Betalingsgegevens
• BTW Nummer
• Geslacht
• IP-adres

Registreren

Bij onze webwinkel moet u zich eerst registreren.
Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoons en bedrijfsgegevens.
Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.
In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoons en bedrijfsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang dashboard

Met ons dashboard kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoons of bedrijfsgegevens.
Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoons of bedrijfsgegevens gegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring. 

Bij het plaatsen van een franco order met een bedrag van € 350,- exclusief BTW worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Voor het verzenden van niet Franco orders wordt een bedrag van € 25,- exclusief BTW in rekening gebracht.

Aanbiedingen

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
• per e-mail
• via social media
• via aanbiedingen
Wij versturen aanbiedingen per mail waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten.
Iedere mail bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees


Chat

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een online chatfunctie.
U kiest zelf welke gegevens u tijdens de chat verstrekt.
De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van de vraag of de inhoud van uw chat nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

Bij gebruik van onze webwinkel worden geen gegevens gepubliceerd zodat ze op internet zichtbaar zijn voor iedereen:

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners.
Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst zoals het transport door DHL en Post.nl
. Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU.


Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van Cookies.
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken.
Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
We gebruiken cookies om content te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren.
Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media en analyse.
Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.
Wanneer u verder gebruikt van onze webwinkel vatten wij dit op als toestemming voor dit gebruik van cookies.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser.
Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.


Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoons en bedrijfsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
• Toegang tot persoons en bedrijfsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
• Toegang tot persoons en bedrijfsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token
• De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
• Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoons en bedrijfsgegevens opslagen zijn
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoons en bedrijfsgegevens invoert
• Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoons en bedrijfsgegevens

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoons en bedrijfsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie.
Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden.
De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden.
Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoons en bedrijfsgegevens omgaan.
Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoons en bedrijfsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoons en bedrijfsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoons en bedrijfsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoons en bedrijfsgegevens.
Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van gegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Lamphen Groothandel in Hondensnacks
Acacialaan 18
3901 XC Veenendaal

info@Ladievo.nl

+31(0)620543780 René Lamphen website beheerder

 
FRANCO

Franco huis vanaf € 350,- excl btw.

 
SERVICE

Wij zijn van ma t/m za bereikbaar.

 
RETOURNEREN

Simpel. Stuur een mailtje of bel.

 
VEILIG BETALEN

Veilig betalen met Ideal.